آموزشی

سیستم اتو پارک (پارک دوبل خودکار) چیه؟ 

  تصور عموم اینه که پارک دوبل یا همون پارک پارالل، واسه رانندهای خانوم سخته؛ در حالی که این روش پارک کردن به دلیل دقت بالایی که نیاز داره، خیلی از آقایان رو هم درگیر خود کرده. درواقع پارک دوبله که مهارت اصلی یک راننده رو نمایان می کنه. هستن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل