ر قطعی نیس، اما همین فرصتی که واسه تجدید نظر هست، مهم و مسلمه و درنتیجه از دست دادن اون، ضرر مسلم حساب می­ شه. با این حال لازمه یادآوری شه که در رد یا تأیید این نظر هم روش قضایی تا امروز اظهارنظری نکرده ­ است.

سوم. رابطۀ سببیت بین ضرر و فعل زیان­بار

تشخیص رابطه سببیت به نظر قاضیه. یعنی اون باید با در نظر گرفتن عرف و عادات مسلم تعیین کنه که بین فعل زیان بار وکیل و ضرری که به موکل وارد شده رابطه علیت هست یا نه. با گرفتن این رابطه، آخرین بخش مسئولیت مدنی هم واسه وکیل محقق میشه و با حکم دادگاه، اون مکلف به جبران ضرر شما هستش.

تهیه شده در: chetor.com


۱

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   شخصیتای کاریزماتیک تاریخ چه کسائی بودن؟ - قسمت 2